Privaatsuspoliitika

1. Privaatsuspoliitika

1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

1.2. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Divio Finance OÜ e-poe ja kliendi vahelise suhte kohta.

1.3. Divio Finance OÜ kinnitab, et lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse; eesmärgi piirangu ja minimaalsuse; usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse; õigsuse ja säilitamispiirangu põhimõtetest.

1.4. Divio Finance OÜ kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmete nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.

1.5. Veebilehe kasutamisega (sh uudiskirjaga liitumisel või püsikliendi taotluse esitamisel) kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

2. Isikuandmete töötleja

2.1. Isikuandmete töötlejaks e-poes on Divio Finance OÜ.

2.2. Divio Finance OÜ poolt hallatavatel veebilehel on isikuandmete töötlejaks Divio Finance OÜ (registrikood: 16639520, aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pille tn 4/1-13, 10138, e-post: divio@divio.ee).

2.3. Käesolevates tingimustes nimetatakse Divio Finance OÜ e-kauplust ja veebilehe haldajat „Divio Finance OÜ“.

2.4 Divio Finance OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Divio Finance OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja AS LHV Pank-ale

3. Isikuandmete õiguslik alus ja töötlemise eesmärk

3.1. Isikuandmed on andmed, mida Divio Finance OÜ kogub eesmärgiga kliendi ostu või tellimuse täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

3.2. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

3.2.1. Ostu või tellimuse sooritamisel kaupluses või e- poes või e- tellimuskeskkonnas.

3.3. Divio Finance OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3.3.1. Müügitehingu või teenuse osutamise sõlmimisel (sh tellimused);

3.3.2. Kliendiga kontakteerumine;

3.3.3. Kliendisuhte haldamine;

3.3.4. Kauba kätte toimetamine;

3.3.5. Teeninduse parandamine;

4. Töödeldavad isikuandmed

4.1. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Divio Finance OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:

4.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

4.1.2. Telefoninumber;

4.1.3. E-posti aadress;

4.1.4. Postiaadress , tarne aadress;

5. Kliendi õigused

5.1. Kliendi õigused Divio Finance OÜ suhtes seoses isikuandmetega on:

5.1.1. Taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;

5.1.2. Taotleda enda isikuandmete parandamist;

5.1.3. Taotleda enda isikuandmete piiramist;

5.1.4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist;

5.1.5. Taotleda enda isikuandmete ülekandmist;

5.1.6. Võtta tagasi varasemalt antud oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on põhjendatud;

5.1.7. Esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee , info@aki.ee ).

6. Isikustamata andmete kogumine (koondandmed) ja kasutamine

6.1. Divio Finance OÜ kogub vastavalt vajadusele isikustamata andmeid, mille eesmärgiks on parandada Divio Finance OÜ poolt klientidele kaupade/teenuste pakkumist.

7. Uudiskirjade ja pakkumiste esitamine

7.1. Divio Finance OÜ edastab kliendile Divio Finance OÜ poolt müüdavate toodete ja teenustega seonduvalt uudiskirju, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (nõusolekuks loetakse ka kliendi liitumist uudiskirjaga ja aktiivselt linnukese lisamisega nõusoleku kasti või eraldi kirjalikku sooviavaldust).

7.2. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta (uudiskirjast loobudes või sellekohase avalduse esitamisega Divio Finance OÜ'le).

8. Turvalisus

8.1. Divio Finance OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

8.2. Divio Finance OÜ kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (nt aadressi kullerile esitamine) või õigusaktides sätestatust.

9. Privaatsuspoliitika tingimuste muudatused

9.1. Divio Finance OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudatused Divio Finance OÜ veebilehel.

9.2. Divio Finance OÜ kinnitab, et kui muudatus peaks mõjutama kliendi õigusi, siis Divio Finance OÜ informeerib antud muudatusest klienti ning kliendil on õigus otsustada, kas annab muudatustele nõusoleku või loobub teenuse kasutamisest.

10. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed

10.1. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda e-kirja teel: divio@divio.ee.

10.2. Isikuandmete töötlemisega teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega (www.aki.ee).

Divio Finance raamatupidamine logo
Parim teenus, Õigel ajal, Õigetele inimestele!
© Divio 2023